vogels onder zonnepanelen
Inrichting

Vogels onder zonnepanelen

Doordat er steeds minder groen is en steeds meer bebouwing, komen natuur en de stad elkaar steeds meer tegen. Hoewel dit iets moois kan zijn, kan dit ook zorgen voor irritaties. Vogels bouwen in het groen hun nestjes meestal in bomen, maar doordat wij steeds meer bouwen op deze plekken, vinden de vogels andere geschikte nest plekjes. Dit kan dan bijvoorbeeld gaan over dakgoten en schoorstenen. Echter hebben we tegenwoordig nog een ander, maar veel groter probleem. Doordat steeds meer mensen investeren in zonnepaneel installaties op hun dak, hebben vogels een nieuwe favoriete plek om te nestelen. Hoewel wij investeren in zonnepanelen voor natuurbehoud en het tegengaan van klimaatverandering, werken de vogels hier niet aan mee. Het bouwen van nestjes van kauwen of van duiven onder zonnepanelen kan veel narigheid met zich meebrengen.

Welke problemen kunnen voorkomen?

Vogels onder zonnepanelen zorgen dus voor veel narigheid. Dit is het geval om meerdere redenen.

  1.     Voor de vogels zelf

Voor de vogels zelf is het allereerst problematisch. Een vogel gaat meestal in de lente op een nestje zitten. In de lente is het aangenaam warm onder de nestjes bij de zonnepanelen. Het is voor de vogels dan ook nog niet erg. Wanneer het na een paar maanden zomer wordt, stijgen vanzelfsprekend de temperaturen, totdat het niet meer houdbaar is voor de eitjes. De eieren koken dan levend en de vogels zelf kunnen het ook niet overleven in de hitte. Dit is natuurlijk geen gewenste situatie voor de vogels. Vooral niet omdat de situatie makkelijk te voorkomen is.

  1.     Schade aan het huis

Ook voor de mensen die de investering in de zonnepanelen hebben gedaan is het geen gewenste situatie. De vogels poepen veel, wat vervolgens in de bedrading terecht kan komen. Door ze zuurheid van de poep wordt de bedrading van de zonnepanelen dan aangetast, wat een kortsluiting kan laten ontstaan. Hoe dan ook is het van belang dat je regelmatig controleert of de poep van overvliegende vogels niet terecht komt tussen de panelen. De zonnepanelen moeten schoon blijven, omdat er anders zonlicht wordt tegengehouden

Hoe kun je voorkomen dat er vogels nestelen onder de zonnepanelen?

Het is vrij gemakkelijk om de vogels te weren van de zonnepanelen. Hiervoor zijn verschillende manieren, maar tegenwoordig is het verplicht de zonnepanelen op te leveren met een Birdblocker systeem. Door middel van zonnepaneel vogelwering voorkom je veel narigheden.